لیست فایل ها - صفحه 1

کد جامع متلب برای تحلیل اجزای محدود قاب خمشی دو بعدی

با استفاده از این کد میتوان هر قاب خمشی دو بعدی با هر شرایط تکیه گاهی را تحت بارهای متمرکز یا گسترده تحلیل نمود و مقادیر جابجایی گره ها و حداقل و حداکثر نیروهای داخلی اعضا را بدست اورد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق الفبای تجارت الكترونیكی مزایا و مدل های تجارت الكترونیک

الفبای تجارت الكترونیكی مزایا و مدل های تجارت الكترونیك نوع فایل : Word تعداد صفحات : 20

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه ساختمان سازی

ساختمان سازی نوع فایل : Word تعداد صفحات : 67

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق هنر و ادبیات در آموزش دینی و قرآن

هنر و ادبیات در آموزش دینی و قرآن نوع فایل : Word تعداد صفحات : 26

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ثبت شركت ها

ثبت شركت ها نوع فایل : Word تعداد صفحات : 48

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران نوع فایل : Word تعداد صفحات : 24

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی نرم افزار Drain Mod ( طراحی زهکش ) دانشگاه تهران

معرفی نرم افزار Drain Mod ( طراحی زهکش )

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش نرم افزار GMS (شبیه سازی جریان آب زیر زمینی)

آموزش نرم افزار GMS (شبیه سازی جریان آب زیر زمینی)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی