لیست فایل ها - صفحه 1

تحلیل باغ وحش | معماران Hascher Jehle Architektur

در این فایل باغ وحش | معماران Hascher Jehle Architektur مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 20 اسلاید می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مهد کودک ATM

در این فایل مهد کودک ATM مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 22 اسلاید می باشد.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل باغ‌وحش زوریخ

در این فایل باغ‌وحش زوریخ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 11 اسلاید می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل پل عابر پیاده و دوچرخه سواری در دانمارک

در این فایل پل عابر پیاده و دوچرخه سواری در دانمارک مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودرای 17 اسلاید می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مهدکودک Fuji‌ در توکیو

در این فایل مهدکودک Fuji‌ در توکیو مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 13 اسلاید می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مهد آموزشی کودکان اوریگامی

در این فایل مهد آموزشی کودکان اوریگامی مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 12 اسلاید می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل پُل  lucky knot در چین

در این فایل پُل  lucky knot در چین مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 11 اسلاید می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان

در این فایل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاور پوینت ودارای 10 اسلاید می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل فرودگاه بین‌المللی پل‌کوو

در این فایل فرودگاه بین‌المللی پل‌کوو مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 18 اسلاید می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی