لیست فایل ها - صفحه 1

مقایسه شبکه های حسگر بی سیم با شبکه های موردی

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایگاه داده و امنیت در آن

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امنیت در رایانش ابری

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده کاوی پایگاه داده ها

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بانکداری الکترونیک

گزارش تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبکه های موردیMANET وشبکه های حسگر بی سیم

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت منابع و متعادل کننده بار در محاسبات ابری

گزارش تحقیقاتی کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوريتمAES در انواع كارت هاي هوشمند

گزارش پروژه مهندسی کامپیوتر و IT

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی