فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 2

مانع فاصله یابی

در زمان كار اندازه گيری ممكن است عوارضی مانند تپه، رودخانه، ساختمانها و ... مانع انجام كار امتدادگذاري يا متركشي شود، در اين حالت با يد از مسائل هندسي براي حل مشكل استفاده شود.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آموزش ترسیم پروفیلها و مقاطع در نرم افزارSDRMAP V

برای نمایش پستی و بلندی زمین در طول یک امتداد مانند مسیر راه یا مسیر کانال بر روی نقشه، یک صفحهقائم فرضی بر امتداد مورد نظر مرور می دهند اگر تصویر نیمرخ این برش را با مقیاس مشخصی بر روی(profile ) صفحه کاغذ ترسیم نمائیم، تصویر مزبور که حاوی پستی و بلن...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزش ماسه ای

هدف : تعيين کيفيت ماسه از نظر مقدار رس و لاي موجود در آن

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درصد جذب رطوبت سطحي

هدف : تعيين مقدار رطوبت سطحي مصالح که قابل تبخير است مي باشد

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعيين وزن مخصوص ظاهري

تعيين وزن مخصوص ظاهري به دو روش انجام مي گيرد : 1- پيکنومتر : استوانه اي است مدرج که داراي درپوش است مصالح شسته را برداشته وزن مشخصي   باشد ( در اينجا= 300 گرم) پيکنومترW 1 از آن را جدا مي نماييم.اگر وزن مصالح.... 2- روش دونگان : ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانه بندي مصالح سنگي

آزمايش اين جلسه ي ما بر روي دو نمونه از شن هاي نخودي و بادامي و يک نمونه ماسه خواهد بود.براي شن و ماسه از الک هاي متفاوتي استفاده مي شود بنحوي که براي شن از الک هاي شماره ي 4 به بالا و براي ماسه از الک 4 به پايين استفاده مي شود .

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گیرش(الف- آزمایش تعیین آب متعارف ب- آزمایش تعيين زمان گيرش اوليه خمير سيمان)

در اين روش با استفاده از دستگاه ويکات ابتدا مقدار آب متعارف سيمان تعيين مي گردد و سپس زمان گيرش آن اندازه گيري مي شود.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مغزه گيري

در بسياري از موارد نياز داريم که مقاومت بتني را به صورت واقعي بسنجيم . مثلا در ساختماني ، به مقاومت بتن شک مي کنيم ، لذا بايد قسمتي از بتن آن را انتخاب کرده و آزمايش مخرب را بر روي آن انجام دهيم.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمايش به وسيله چکش برجهندگي ( چکش اشميت )

اين آزمايش نيز از آزمايش هاي غير مخرب مي باشد. در اين روش از مقاومت مواد در برابر ضربه استفاده مي شود. بدين صورت که گلوله را از ارتفاع مشخص بر روي نمونه پرتاب مي کنند ، مقدار بازگشت گلوله همان سختي ماده مي باشد. در دستگاه هاي جديد ، اين کار توسط يک...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی