فایل های دسته بندی عمران - صفحه 9

دانلود گزارش کار آزمایش مرکز برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران

دانلود گزارش کار آزمایش مرکز برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران,دانلود گزارش کار مرکز برش,دانلود گزارش کار مقاومت مصالح,دانلود گزارش کار عمران,دانلود گزارش کار آزمایشگاه,دانلود رایگان,دانلود رایگان گزارش کار,عمران

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کار آزمایش کمانش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران

دانلود گزارش کار آزمایش کمانش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران,گزارش کار آزمایش کمانش تیرها,دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح کمانش,کمانش,عمران,گزارش کار عمران,گزارش کار رایگان,دانلود گزارش کار

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لایه (شیپ فایل) گسل Fault و جغرافیایی geoاستان گیلان

لایه (شیپ فایل) گسل Fault و جغرافیایی geoاستان گیلان

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لایه (شیپ فایل) نقاط شهری و ناحیه District استان گیلان

لایه (شیپ فایل) نقاط شهری و ناحیه District استان گیلان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کار آزمایش تنش از آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانلود گزارش کار آزمایش تنش از آزمایشگاه مقاومت مصالح,دانلود گزارش کار آزمایش تنش,گزارش کار تنش,دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح,دانلود گزارش کار عمران,مقاومت مصالح,تنش,گزارش کار تنش فولاد,گزارش کار آزمایش تنش برنج,دانلود رایگان,گزارش کار رایگان

قیمت : 5,850 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کار آزمایش ضربه از آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانلود گزارش کار آزمایش ضربه از آزمایشگاه مقاومت مصالح,گزارش کار آزمایش ضربه,دانلود گزارش کار,آزمایش مقاومت مصالح ضربه,دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه مقاومت مصالح,آزمایش های عمران,مقاومت مصالح,عمران,گزارش کار رایگان عمران,گزارش کار رایگان مقاومت مصالح ضربه,آزمایش تست ضربه

قیمت : 3,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فرم خام نتایج آزمون دانه بندی مصالح شن و ماسه - آزمایشگاه مکانیک خاک

دانلود فرم خام نتایج آزمون دانه بندی مصالح شن و ماسه - آزمایشگاه مکانیک خاک,آزمایش دانه بندی,دانلود فرم خام,آزمایش های مکانیک خاک و مصالح,آزمایش بتن,آزمایش شن و ماسه,آزمایش درشت دانه ها و ریز دانه ها,دانلود انواع گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک عمران

قیمت : 2,890 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فرم خام گزارش آزمایش تراکم نسبی خاک

دانلود فرم خام گزارش آزمایش تراکم نسبی خاک,فرم خام آزمایش,دانلود فرم خام,ترکم نسبی خاک,آزمایش تراکم,دانلود آزمایش تراکم,گزارش کار آزمایش تراکم,عمران,راهسازی,آزمایشگاه خاک,کر گیری,مغزه گیری,آزمایش خاک اداره راه

قیمت : 2,890 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فرم خام آزمایش مارشال از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک

دانلود فرم خام آزمایش مارشال از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک,دانلود فرم آزمایشگاه,دانلود فرم خام,عمران,آزمایش مارشال

قیمت : 2,890 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی