فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

Milk Protein Concentrate (MPC) پروتئین تغلیظ شده شیر

Milk Protein Concentrate (MPC) پروتئین تغلیظ شده شیر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پودر پروتئین تغلیظ شده شیر (Milk Protein Concentrate)

پودر پروتئین تغلیظ شده شیر (Milk Protein Concentrate)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سمینار پرتودهی مواد غذایی

پرتودهی مواد غذایی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاستای بدون گلوتن

پاستای بدون گلوتن، برای بیماران سلیاکی، ماکارونی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده ( MAP )

بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده ( MAP )، بسته بندی، صنایع غذایی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آنزیم های ضد میکروبی antimicrobial enzymes

آنزیم های ضد میکروبی antimicrobial enzymes، سمینار صنایع غذایی، میکروبیولوژی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آنزیم های ضد میکروبی antimicrobial enzymes

آنزیم های ضد میکروبی antimicrobial enzymes

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسید فیتیک

اسید فیتیک، ساختار و عملکرد، صنایع غذایی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استفاده از آنتی میکروب های طبیعی The use of natural antimicrobials

استفاده از آنتی میکروب های طبیعی The use of natural antimicrobials، صنایع غذایی، میکروبیولوژی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی