فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

پاورپوینت-انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان- در 700 اسل

این پاورپوینت در مورد انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان در 700 اسلاید و بسیار کامل می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت-مواد و مصالح جديد ساختمانی و کاربرد آنها- در 90 اسلاید-powerpoin-ppt

این فایل در مورد مواد و مصالح جديد ساختمانی و کاربرد آنها در قالب پاورپوینت و در 90 اسلاید می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-فناوری و کاربرد رنگ های نانو در ساختمان- در 45 صفحه-docx

این تحقیق در مورد فناوری و کاربرد رنگ های نانو در ساختمان در 45 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-کاربرد شیشه و رنگ در نمای ساختمان- در 33 صفحه-docx

این تحقیق در مورد کاربرد شیشه و رنگ در نمای ساختمان در 33 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت-اصول و مبانی برنامه ریزی شهری- در 295اسلاید-powerpoin-ppt

این پاورپوینت در مورد اصول و مبانی برنامه ریزی شهری در 295 اسلاید می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آموزشی فائو - مدیریت مزارع گرمابی

فایل ورد قابل ویرایش که ترجمه مجموعه آموزشی فائو می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق- استاندارد و ضوابط طراحی هتل- در 110 صفحه-docx

این تحقیق در مورد استاندارد و ضوابط طراحی هتل در 110 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت-ضوابط واستاندارها ی طراحی هتل- در 130 اسلاید-powerpoin-ppt

این پاورپوینت در مورد ضوابط واستاندارها ی طراحی هتل در 130 اسلاید می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر β-hydroxybutyrate poly بر پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergi )

اثر β-hydroxybutyrate poly بر پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergi )

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی