فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

زبان mql در اکسپرت نویسی بازار معاملات ارزی

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مشخصات و نحوه عملکرد کارتهای هوشمند

گزارش پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایگاه داده ها در محیط گرید Grid Database

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده کاوی در کتابخانه های دیجیتال

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رويکرد علمي و امنيت شبکه لايه بندي شده

گزارش پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبکه های نظیر به نظیر p2p

گزارش پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبکه های حسگر بی سیم WSN

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجازی سازی رایانش ابری

گزارش تحقیقاتی مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی