فایل های دسته بندی پیراپزشکی - صفحه 1

اطلس مغز موش(همستر)

اطلس مغز موش(همستر) hamster brain atlases

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اطلس مغز موش(mice)

اطلس مغز موش(سوری) mouse brain atlas

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اطلس مغز موش(رت)

اطلس مغز موش(رت) rat brain atlas

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی میزان فلزات سنگین در کنسرو های ماهی

بررسی میزان فلزات سنگین در پرمصرف ترين برندهاي کنسرو های ماهی موجود در شهر کاشان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس

بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه اصفهان با روش HRM

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه اثر اتانول بر اختلال حافظه ناشي از پنتيلن تترازول

بررسی اثر پیش شرطی سازی تزریق داخل صفاقی اتانول بر اختلال حافظه ناشي از پنتيلن تترازول و بيان ژن زير واحد NR1 گيرنده NMDA گلوتامات در موش آزمایشگاهی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ابزارهای دوزیمتری

ابزارهای دوزیمتری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برخورد پرتوها با مواد

برخورد پرتوها با مواد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی