فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت سیستمهای مدیریت اطلاعات MIS

توضیح سیستم مدیریت اطلاعات و انواع آن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرایند rup

مفاهیم فرایند و توضیح rup و تشریح مزایای آن و کاربرد rup

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریه بازاریابی فیلیپ کاتلر

فایل پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی مربوط به تیوریهای مدیریت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی باسی و مک مورر

پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی باسی و مک مورر

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی امیری

پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی امیری

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک

پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارتهای مدیریت سازمانی

مهارتهای مدیریت سازمانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی