فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه(مطالعه موردی

پایان نامه بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه(مطالعه موردی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم وآقا در آسایشگاه شریف شهریار

پایان نامه بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم وآقا در آسایشگاه شریف شهریار

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیاد

پایان نامه بررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیاد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر تشویق در یادگیری با توجه به خلاقیت دانش آموزان

پایان نامه کامل تاثیر تشویق در یادگیری با توجه به خلاقیت دانش آموزان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان

پایان نامه کامل بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت شغلی پرستاران(مطالعه موردی:

بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت شغلی پرستاران(مطالعه موردی:

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بحران هویت احمدی

پرسشنامه بحران هویت احمدی

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس ويژگي اميد اسنایدر

مقياس ويژگي اميد اسنایدر

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی