فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه های روانشناسی مدیریت علوم تربیتی

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های روان شناسی- مدیریت- علوم تربیتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علل سادیسم و دگر آزاری جنسی

حتماً تا به حال با افرادی برخورد کرده اید که نوعی حس مردم آزاری در وجودشان موج می زند، با حرفهایشان بر قلب ها زخم می زنند ، با نگاه هایشان ، با لبخندهایشان ، با رفتارشان و ... این بیماری مرموز که اتفاقاً بسیار هم شایع است «سادیسم» نام دارد ...

قیمت : 750 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی