فایل های دسته بندی ادبیات - صفحه 1

دانلود نمونه پروپوزال ادبیات فارسی (فردوسی)

این فایل نمونه ای از پروپوزال رشته ادبیات فارسی با موضوع فردوسی در اندیشه دکتر اسلامی ندوشن است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه پروپوزال ادبیات فارسی (شعر کلاسیک)

این فایل نمونه ای از پروپوزال رشته ادبیات فارسی در زمینه شعر کلاسیک و با موضوع تحلیل خسرو شیرین سلیمی است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته ادبیات فارسی(ادبیات کودک)

این فایل نمونه ای از پروپوزال رشته ادبیات فارسی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان می باشد.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه پروپوزال ادبیات (معاصر)

در این فایل نمونه ای از پروپوزال رشته ادبیات فارسی را قرار دادهایم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معانی دروس ادبیات پیش دانشگاهی

تمامی دروس ضروری برای معنی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نامه نگاری

انواع نامه های اداری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی