فایل های دسته بندی Python - صفحه 1

Pythone for Informatics

فایل فوق مربوط به کورس استاد charles severance از دانشگاه میشیگان می‌باشد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل