فایل های دسته بندی Java - صفحه 1

دانلود پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان

دانلود پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سیر تحول در اندیشه های مدیریت

دانلود پاورپوینت سیر تحول در اندیشه های مدیریت

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفهوم نقد و انتقاد

دانلود پاورپوینت مفهوم نقد و انتقاد

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نقد و بررسی شغل

دانلود پاورپوینت نقد و بررسی شغل

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فرآیند خلاقیت و نوآوری

دانلود پاورپوینت فرآیند خلاقیت و نوآوری

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پيدايش و مرگ و مير سازمان

دانلود پاورپوینت پيدايش و مرگ و مير سازمان

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سیستم های برنامه ریزی سازمان ERP در ایران

دانلود پاورپوینت سیستم های برنامه ریزی سازمان ERP در ایران

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رشد و تکامل طولانی مدت ورزشکار

دانلود پاورپوینت رشد و تکامل طولانی مدت ورزشکار

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی