فایل های دسته بندی برنامه نویسی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت اصول تصمیم گیری چند معیاره

دانلود پاورپوینت اصول تصمیم گیری چند معیاره

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت استرس و بهداشت روان

دانلود پاورپوینت استرس و بهداشت روان

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی

دانلود پاورپوینت مبانی استعدادیابی ورزشی

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان

دانلود پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فناوری در کارآفرینی دیجیتال

دانلود پاورپوینت فناوری در کارآفرینی دیجیتال

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شناخت بیابان ها

دانلود پاورپوینت شناخت بیابان ها

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شناخت اخلاق

دانلود پاورپوینت شناخت اخلاق

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی