اخرین محصولات ثبت شده

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول کلیات پژوهش 1-1 مقدمه 1 2 1-2- بیان مسئله 3 1-3 سوال آغازین پژوهش 1-3-1 پرسش های فرعی پژوهش 6 6 1-4 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع پژوهش 6 1...

قیمت : 15,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

فرمت Word قابل ویرایش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هوش معنوی

فرمت Word قابل ویرایش

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه هوش معنوی

فرمت Word قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل